Industrie-Sektionaltore mit Fenster
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore in dunkelrot
Industrie-Sektionaltore Novolux 60 mm
Industrie-Sektionaltore
sectionale poorten
Sectionaalpoorten
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Thermo 40 mm
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Feuerwehr

Privacyverklaring van Novoferm GmbH

Privacyverklaring van Novoferm GmbH

voor de concernuitingen van Novoferm GmbH

bestaande uit:

 

www.novoferm.com

met inbegrip van het extranet (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de, www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de en www.novoferm-extranet.de), de onlineshop en het handelsplatform NOVOSALES

 

www.novoferm.de

met inbegrip van het extranet (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de, www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de en www.novoferm-extranet.de), de onlineshop en het handelsplatform NOVOSALES

 

en de sites van de Novoferm-vertegenwoordigers in de volgende landen:

www.novoferm.at - Oostenrijk

met inbegrip van het handelsplatform NOVOSALES Austria

www.novofermalsal.com - Spanje

www.novofermgarageporte.dk en http://www.novoferm.dk/www.novoferm.dk - Denemarken

www.novoferm.cz - Tsjechië

www.novoferm.gr - Griekenland

www.novofermindustrie.be en www.novoferm.be - België

www.novoferm.it - Italië

www.novoferm.pl - Polen

www.novoferm.bg - Bulgarije

www.novoferm.fr - Frankrijk

www.novoferm.ch - Zwitserland

www.novoferm-romania.ro - Roemenië

www.novoferm.nl - Nederland

http://www.novoferm.co.uk - United Kingdom 

 

Versie: 15-05-2018

 

Gegevensbescherming algemeen

(1) Novoferm GmbH is blij met uw belangstelling voor ons concern en zijn producten. Als globale onderneming exploiteert Novoferm wereldwijd een reeks websites. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’) is Novoferm GmbH verantwoordelijk voor de concernuitingen van de tot het concern behorende Europese ondernemingen. Aangezien Novoferm GmbH in Duitsland gevestigd is, is op grond van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, hierna te noemen: ‘BDSG’) de Duitse Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd.

 

Verantwoordelijke:

Novoferm GmbH

Bevoegde rechter: kantongerecht Coesfeld, HRB 7771

Btw-nummer: DE811152143

 

Vertegenwoordigd door haar directeuren:

Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, voorzitter

Dipl.-Kfm. Thomas Hage

Dipl.-Ing. Dirk Gößling

 

Functionaris voor de gegevensbescherming: Thorsten Werbeck

 

Isselburger Straße 31

D-46459 Rees

Telefoon:       +49 (0)2850-910 0

Fax:                +49 (0)2850-910 646

Internet: 

www.novoferm.com (Novoferm Group)

www.novoferm.de (Novoferm Deutschland)

 

(2) Onze vertegenwoordigers in de genoemde landen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de nationale privacywetgeving. Alle vertegenwoordigers zijn verplicht tot naleving van de AVG en onderstaande privacyverklaring. De verantwoordelijke of functionaris voor de gegevensbescherming van de desbetreffende vertegenwoordiger vindt u in het register van de verwerkingsactiviteiten aan het einde van de verklaring of in het colofon op de website van de desbetreffende vertegenwoordiger.

 

Gegevensbescherming op het extranet voor geregistreerde gebruikers

 

Het extranet luidt in de Duitse taal en is opgezet als B2B-platform voor onze zakelijke klanten in Duitsland. De pagina’s van het extranet bereikt u via onze onlineportalen voor dealers (www.novoferm-händler.de), ambachtslieden (www.novoferm-handwerker.de) en architecten (www.novoferm-architekten.de). Hier presenteren we het aanbod van Novoferm in Duitsland uitsluitend voor geregistreerde klanten die in Duitsland gevestigd zijn. Verantwoordelijk voor de verkoop in Duitsland is Novoferm Vertriebs GmbH, waaraan uw aanvragen vanuit Duitsland worden doorgezonden. Voorwaarde voor uw registratie en de toegang tot het extranet is dan ook dat u ermee instemt dat uw gegevens worden doorgezonden aan Novoferm Vertriebs GmbH. Novoferm Vertriebs GmbH houdt zich strikt aan onderstaande regels van Novoferm GmbH. Onze functionaris voor de gegevensbescherming, de heer Thorsten Werbeck, is als concernfunctionaris overeenkomstig artikel 37, tweede lid AVG tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij Novoferm Vertriebs GmbH.

 

Gegevensbescherming op de handelsplatformen NOVOSALES en NOVOSALES AUSTRIA en in de onlineshop van Novoferm GmbH voor geregistreerde gebruikers

 

Alle handelsplatformen zijn eveneens opgezet als zuivere B2B-platformen.

  

Verantwoordelijk voor de verkoop in Duitsland is Novoferm Vertriebs GmbH, waaraan uw bestellingen op het handelsplatform NOVOSALES worden doorgezonden. Voorwaarde voor uw registratie en de toegang is dan ook dat u ermee instemt dat uw gegevens worden doorgezonden aan Novoferm Vertriebs GmbH. Novoferm Vertriebs GmbH houdt zich strikt aan onderstaande regels van Novoferm GmbH. Onze functionaris voor de gegevensbescherming, de heer Thorsten Werbeck, is als concernfunctionaris overeenkomstig artikel 37, tweede lid AVG tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij Novoferm Vertriebs GmbH.

 

Verantwoordelijke:

Novoferm Vertriebs GmbH

Bevoegde rechter: kantongerecht Coesfeld, HRB 12057

Btw-nummer: DE 815126260

 

Vertegenwoordigd door haar directeur:

Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, voorzitter

Dipl.-Kfm., Dipl.Ing.  Norbert Dyx

Dipl.-Kfm. Thomas Hage

 

Functionaris voor de gegevensbescherming: Thorsten Werbeck

 

Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg

Telefoon:       +49 (0)2850-910 700

Fax:                +49 (0)2850-910 646

E-mail:           vertrieb@novoferm.de

 

Verantwoordelijk voor de verkoop in Oostenrijk is Novoferm Austria GmbH, waaraan uw bestellingen op het handelsplatform NOVOSALES AUSTRIA worden doorgezonden. Voorwaarde voor uw registratie en de toegang is dan ook dat u ermee instemt dat uw gegevens worden doorgezonden aan Novoferm Austria GmbH. Novoferm Austria GmbH houdt zich strikt aan onderstaande regels van Novoferm GmbH.

 

Verantwoordelijke:

Novoferm Austria GmbH

Vertegenwoordigd door haar directeur:

Herrn Thomas Hage

Herrn Monther Khatib

 

Roter Hof 1/1

A-2000 Stockerau

 

Bevoegde rechter: rechtbank Korneuburg, FN 235042 a

Btw-nummer: ATU 56947228

 

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming: Thorsten Werbeck

 

Telefoon: +43 (0)2266-98224

Fax: +43 (0)2266-9822499

E-mail: office@novoferm.at

 

De onlineshop voor internationale bestellingen en voor interne bestellingen binnen het NOVOFERM-concern wordt geëxploiteerd door en valt privacyrechtelijk onder de verantwoordelijkheid van Novoferm GmbH.

 

Onze gegevensverwerker als bedoeld in artikel 28 AVG en § 62 BDSG

 

(1) Onze servers op de locatie Gütersloh en de gegevensverwerking namens ons als verwerkingsverantwoordelijke (opslag en doorzending aan Novoferm en haar verkooppartners) vallen onder de verantwoordelijkheid van onze lasthebber, de firma arvato systems GmbH, An der Autobahn 200, D‑33333 Gütersloh.

(2) De server van de website op de locatie Straatsburg en de gegevensverwerking namens ons als verwerkingsverantwoordelijke (opslag en doorzending aan Novoferm en haar verkooppartners) vallen onder de verantwoordelijkheid van onze lasthebber, de firma Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (HRB 731659, kantongerecht Stuttgart), vertegenwoordigd door haar directeur Sven Heib. Onze hostingdienstverlener is eveneens gebonden aan de Duitse privacyvoorschriften.

(3) Support (met inbegrip van advertenties), bewaking van de veiligheid en analyse van de concernuitingen geschieden eveneens door Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (HRB 731659, kantongerecht Stuttgart), vertegenwoordigd door haar directeur Sven Heib. Analyse van de anonieme of gepseudonimiseerde gegevens van onze gebruikers geschiedt op basis van een overeenkomst tot gegevensverwerking namens ons als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 28 AVG en § 62 BDSG. Als onze dienstverlener is Beyond Media GmbH eveneens gebonden aan de Duitse privacyvoorschriften en daarnaast tevens contractueel verplicht tot geheimhouding.

(4) De configurator, waarmee gebruikers van enkele van onze internetsites hun garagedeur kunnen configureren en de configuratiegegevens kunnen doorzenden aan de lokaal verantwoordelijke verkooppartner van Novoferm, en de gegevensverwerking namens ons als verwerkingsverantwoordelijke (opslag en doorzending aan Novoferm en haar verkooppartners) vallen onder de verantwoordelijkheid van de firma AlloTools S.A., 2, Rue Kellermann, F‑59100 Roubaix, gevestigd in 140, Quai Du Sartel, F‑59100 Roubaix. Het gegevensbeschermingsniveau in de EU-lidstaat Frankrijk voldoet evenals het Duitse privacyrecht aan de AVG.

(5) De in § 12 beschreven dienst Cookiebot is een dienst van Cybot A/S, Havnegade 39, DK‑1058 Kopenhagen. Het gegevensbeschermingsniveau in de EU-lidstaat Denemarken voldoet evenals het Duitse privacyrecht aan de AVG. Alle contractpartners van Novoferm zijn daarnaast tevens contractueel verplicht tot geheimhouding en mogen in het kader van de opdracht namens ons verzamelde en opgeslagen gebruikersgegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.

(6) Hieronder beschrijven we concreet hoe wordt geadverteerd voor onze concernuitingen en hoe we onze concernuitingen laten bewaken en laten optimaliseren, rekening houdend met de belangen van de gebruikers.

(7) Gelieve tevens kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van de door u bezochte internetsites behorend tot onze concernuitingen en van de aanvullende mededelingen van onze vertegenwoordigers over de specifieke nationale regelingen in de landen van de desbetreffende Novoferm-vertegenwoordiging.

(8) In opdracht van Novoferm tormatic GmbH exploiteren we de onlineshop Tormaticsales voor geregistreerde gebruikers van de internetsite www.tormatic.de op basis van de hierop gepubliceerde gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Novoferm tormatic GmbH, waaraan we als gegevensverwerker als bedoeld in artikel 28 AVG en § 62 BDSG eveneens wettelijk en contractueel gebonden zijn. Toegang tot de gebruikersgegevens is uitsluitend toegestaan voor lastgever. Doorzending van de gegevens, voor zover door de gebruiker eventueel toegestaan, geschiedt eveneens op basis van de privacybepalingen van Novoferm tormatic GmbH zoals gepubliceerd op de internetsite www.tormatic.de.

Onze privacybepalingen en mededelingen

§ 1      Anoniem gebruik, veiligheid, analyse en statistiek

(1) Novoferm hecht veel belang aan de bescherming van de gegevens van de bezoekers van haar website en houdt zich aan de privacywetgeving. Hieronder beschrijven we welke persoonlijke gegevens van u worden verzameld en opgeslagen en hoe we met deze gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens (zogenoemde persoonsgegevens) zijn gegevens waarmee het mogelijk is een persoon te identificeren. Hiertoe behoren in het bijzonder naam, adres en telefoonnummer, maar ook het door uw provider toegewezen IP-adres of uw e‑mailadres.

(2) We streven ernaar dat de meeste functies van onze websites en diensten beschikbaar zijn voor anoniem gebruik. Aangezien internetsites dienen te worden beschermd tegen aanvallen door hackers, bots en elke vorm van malware en permanent dienen te worden bewaakt, is het noodzakelijk de gebruikers – althans via de zogenaamde metadata in verband met het gebruik – tijdelijk te kunnen identificeren. Bij gebruik van onze websites worden daarom de volgende gegevens gelogd, waarbij de opslag uitsluitend systeemgerelateerde en statistische doelen dient: naam van de opgeroepen pagina’s, van de gebruikte browser, van het besturingssysteem en van het domein dat de pagina’s opvraagt, datum en tijdstip van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van de gedownloade bestanden en uw IP-adres. Alle gegevens in verband met het gebruik, in het bijzonder mede uw IP-adres, worden zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk onmiddellijk na het einde van het gebruik verwijderd.

(3) De statistische analyse van anonieme gebruikersgegevens die bij de analyse niet meer kunnen worden herleid tot uw persoon als gebruiker van de internetsites, stelt ons in staat de gewoonten van onze gebruikers vast te stellen om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken en aan te passen aan de wensen en behoeften van onze gebruikers. Voor de geanonimiseerde analyse van de gegevens maakt onze lasthebber gebruik van het analyseprogramma Google Analytics, waarvan we de functies en voorzieningen ter anonimisering van de gebruikersgegevens hieronder beschrijven.

§ 2      Webanalysedienst Google Analytics, opt-outprocedure vs. Cookiebot-verklaring

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna te noemen: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken het gebruik van de website door u te analyseren (vgl. ook § 12). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De privacyvoorschriften in de VS voldoen momenteel niet in alle opzichten aan de wettelijke vereisten van de Europese privacyvoorschriften.

(2) Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres vóór verzending naar de VS door Google ingekort in een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en verder aan de exploitant van de website diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) Onze lasthebber maakt op basis van een overeenkomst tot gegevensverwerking namens ons als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 28 AVG en § 62 BDSG gebruik van de nieuwste, aan het gegevensbeschermingsniveau van de AVG aangepaste gebruiksstandaard van Google Analytics, te weten Universal Analytics. Universal Analytics maakt via een user-ID bijvoorbeeld cross-device tracking en door de gebruiker gedefinieerde meetwaarden/‑standaarden mogelijk. Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Universal Analytics, die voor alle gebruikers gelden, mogen er geen persoonsgegevens worden verzonden aan Universal Analytics. We hebben onze lasthebber en onze medewerkers verplicht de gebruiksvoorwaarden strikt na te leven.

(4) De user-ID is bedoeld om een directe identificatie van de individuele user uit te sluiten. Op grond van de programmafuncties (zie onder) gaat het bij de user-ID van Universal Analytics vermoedelijk desondanks om een online-identificator als bedoeld in artikel 4, eerste lid AVG en daarmee om persoonsgegevens.

(5) We hebben onze lasthebber en onze medewerkers dan ook geïnstrueerd de user-ID helemaal niet te activeren en geen persoonsgegevens aan Google te verzenden (Best practices: https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=fr).

(6) Natuurlijk plaatst Google nog steeds een cookie. Hiermee wordt informatie verwerkt zoals het type browser, het gebruikte besturingssysteem, referrer URL, IP-adres (ingekort/geanonimiseerd) en het tijdstip waarop de server werd aangeroepen. U kunt weigeren dat het cookie wordt geplaatst door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet meer volledig kunt gebruikmaken van alle functies van deze website. Indien u geen beperkingen van de gebruiksmogelijkheden wilt accepteren, kunt u beter gebruikmaken van de bij uw eerste bezoek van onze internetsite door ons aangeboden functie om de analysecookies uit te schakelen (Cookiebot-procedure in § 12) of van uw recht hiertegen te allen tijde bezwaar te maken tegenover ons.

(7) Daarnaast kunt u weigeren dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door via de volgende link een plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Wanneer u gebruikmaakt van functies om zich af te melden (zogenaamde opt-outoplossingen), dient u echter over het algemeen ermee rekening te houden dat uw browser of ‘opschoonprogramma’ met toegang tot de gegevens van het internetverkeer niet zodanig mag zijn ingesteld dat de opt-outcookies van de derde aanbieder weer worden verwijderd. Uw beslissing in het kader van de Cookiebot-procedure (vgl. § 12) wordt een jaar opgeslagen; daarna wordt hiernaar opnieuw gevraagd. Deze aanpak is volgens ons dan ook beter.

(8) Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens in het kader van Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en resp. op http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

(9) Ici vous pouvez désactiver Google Analytics:

Désactiver Google Analytics maintenant

§ 3      Advertenties voor onze concernuitingen via Google AdWords, remarketing

(1) Google AdWords

(2) Onze website maakt gebruik van conversion tracking van Google. Indien u via een door Google geplaatste advertentie bent terechtgekomen op onze website, wordt er door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst. Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst indien een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, is voor ons en Google zichtbaar dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dan ook niet worden getraceerd via de websites van Google AdWords-klanten. De met behulp van het conversion cookie verzamelde informatie heeft ten doel conversion-statistieken op te stellen voor Google AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion tracking. De klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

(3) Indien u niet wilt deelnemen aan conversion tracking, kunt u weigeren dat het hiervoor noodzakelijke cookie wordt geplaatst (bijvoorbeeld door uw browser zodanig in te stellen dat het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen wordt gedeactiveerd of cookies van het domein googleleadservices.com worden geblokkeerd).

(4) Houdt u er a.u.b. rekening mee dat u de opt-outcookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden geregistreerd. Indien u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, dient u het desbetreffende opt-outcookie opnieuw te laten plaatsen.

(5) Toepassing van Google Remarketing

(6) Deze website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google Inc. Deze functie heeft ten doel aan bezoekers van de website op basis van hun interesses advertenties te presenteren binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de bezoeker van de website wordt een zogenaamd cookie opgeslagen waarmee het mogelijk is de bezoeker te herkennen wanneer deze websites oproept die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina’s kunnen advertenties aan de bezoeker worden gepresenteerd die betrekking hebben op content die de bezoeker eerder heeft opgeroepen op websites die gebruikmaken van de remarketing-functie van Google.

(7) Naar eigen zeggen verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgegevens. Mocht u desondanks geen prijs stellen op de remarketing-functie van Google, dan kunt u deze in principe deactiveren door op www.google.com/settings/ads de desbetreffende instellingen te selecteren. Anders kunt u de toepassing van cookies voor advertenties op basis van uw interesses via het initiatief van het advertentienetwerk deactiveren door de instructies op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

 

 

§ 4      Facebook-pixel

(1) In het kader van onze concernuitingen passen we op enkele pagina’s met uw toestemming de tracking pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna te noemen: ‘Facebook’) toe. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem zodat we hieruit niet de identiteit van de gebruikers kunnen afleiden. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens overeenkomstig haar gegevensbeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. U kunt Facebook en haar partners toestaan op Facebook en daarbuiten advertenties te plaatsen. Verder kan Facebook met dit doel een cookie op uw computer plaatsen.

(2) Klikt u hier om advertenties te deactiveren: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

 

§ 5      Gebruik van Google Maps

(1) Enkele pagina’s behorend tot de concernuitingen maken gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps worden door Google tevens gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers verzameld, verwerkt en gebruikt. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaring van Google. Hier kunt u in het privacy center tevens uw persoonlijke privacyinstellingen wijzigen.

(2) Uitgebreide instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met producten van Google vindt u hier.

 

 

§ 6      Ingesloten YouTube-video’s

Op enkele van onze websites hebben we YouTube-video’s ingesloten. De desbetreffende plug-ins worden geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Indien u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan YouTube meegedeeld welke pagina’s u bezoekt. Indien u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk koppelen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen uit uw YouTube-account.

Indien een YouTube-video wordt gestart, plaatst de aanbieder cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Wie het plaatsen van cookies voor het Google AdWords-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet persoonsgerelateerde gebruiksinformatie op. Om dit te weigeren, dient u in de browser te blokkeren dat er cookies worden geplaatst.

Nadere informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op https://www.google.fr/intl/de/policies/privacy/.

 

 

§ 7      Social plug-ins

We bieden u op onze website de mogelijkheid zogenoemde social media buttons te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, maken we bij de implementatie gebruik van de oplossing Shariff. Hierdoor worden deze buttons op de website slechts geïntegreerd als pictogram dat een link bevat naar de website van de aanbieder van de desbetreffende button. Door op het pictogram te klikken, wordt u dan ook omgeleid naar de diensten van de desbetreffende aanbieders. Pas dan worden uw gegevens verzonden aan de desbetreffende aanbieders. Voor zover u niet op het pictogram klikt, vindt er geen enkele uitwisseling tussen u en de aanbieders van de social media buttons plaats. Informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende aanbieders. Meer informatie over de oplossing Shariff vindt u hier: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

We hebben op enkele pagina’s behorend tot de concernuitingen de social media buttons van de volgende ondernemingen geïntegreerd:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)

XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Duitsland)

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

 

 

§ 8      Hotjar

(1) We maken op enkele websites behorend tot onze concernuitingen gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een in Malta gevestigde Europese onderneming (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, telefoon: +1 (0)855-464 6788). Het gegevensbeschermingsniveau in de EU-lidstaat Malta voldoet evenals het Duitse privacyrecht aan de AVG.

(2) Op de websites waarop Hotjar wordt toegepast, kunnen met behulp van deze tool acties inzichtelijk worden gemaakt (zogenaamde heatmaps). Er wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen de gebruikers klikken en hoe vaak. Verder is het met behulp van deze tool tevens mogelijk rechtstreeks feedback van de gebruikers van de website te krijgen. Op deze manier krijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker vorm te geven.

(3) Bij de toepassing van deze tool letten we in het bijzonder op de bescherming van uw persoonsgegevens. Behalve de muisbewegingen, de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat, informatie over de browser, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal voor de weergave van onze website kunnen we bijvoorbeeld slechts inzichtelijk maken op welke knoppen wordt geklikt en hoe ver wordt gescrold. Gedeelten van de websites waar persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden door Hotjar automatisch onderdrukt en kunnen dan ook op geen enkel moment inzichtelijk worden gemaakt.

(4) Met behulp van een ‘do not track’-header biedt Hotjar elke gebruiker de mogelijkheid te weigeren dat de tool Hotjar wordt toegepast zodat er geen gegevens over het bezoek van de desbetreffende website worden geregistreerd. Het betreft hier een instelling die wordt ondersteund door de actuele versies van alle gangbare browsers. Hiertoe stuurt uw browser een aanvraag aan Hotjar met de melding de tracking van de desbetreffende gebruiker te deactiveren. Mocht u onze websites met verschillende browsers/computers bezoeken, dan dient u de ‘do not track’-header voor elk van deze browsers/computers apart in te stellen.

(5) Nadere informatie over de gegevensbescherming bij de aanbieder vindt u op haar internetsite. De privacyverklaring in de Engelse taal vindt u op https://www.hotjar.com/privacy. De gebruikte cookies en hun geldigheidsduur zijn beschreven op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. De tracking door Hotjar kunt u uitschakelen met de beschikbare opt-outfunctie: https://www.hotjar.com/opt-out.

§ 9      Toepassing van reCAPTCHA

(1) Ter beveiliging van invulformulieren op pagina’s behorend tot onze concernuitingen maken we gebruik van de dienst reCAPTCHA van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna te noemen: ‘Google’). Door deze dienst toe te passen, kan een onderscheid worden gemaakt tussen gegevensinvoer door een mens en misbruik door de geautomatiseerde verwerking door een machine.

(2) Voor zover ons bekend, worden de referrer URL, het IP-adres, het gedrag van de bezoekers van de website, informatie over het besturingssysteem, de browser en de duur van het bezoek, cookies, weergavemodus en scripts, de invoeracties van de gebruiker alsmede de muisbewegingen in het gedeelte met de reCAPTCHA-checkbox aan Google verzonden.

(3) Het in het kader van reCAPTCHA verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij u tijdens het gebruik van de reCAPTCHA-plug-in ingelogd bent op uw Google-account. Om Google te verbieden gegevens over u en uw gedrag op onze website te verzenden en op te slaan, dient u uitgelogd te zijn bij Google alvorens u onze site bezoekt of de reCAPTCHA-plug-in gebruikt.

(4) Op het gebruik van de met de dienst reCAPTCHA verkregen informatie zijn de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing: https://www.google.com/intl/frpolicies/privacy/.

 

§ 10    Verzameling en opslag van persoonsgegevens

(1) Er worden verder slechts persoonsgegevens verzameld indien u deze vrijwillig aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of bij uw registratie.

(2) Indien u via e‑mail of door middel van het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de behandeling van de aanvraag alsmede in verband met eventuele vervolgvragen. De persoonlijke gegevens worden altijd slechts gebruikt in het kader van de door u verleende toestemming. U hebt te allen tijde de mogelijkheid de door u verleende toestemming in te trekken.

(3) Bij elke vorm van gegevensverwerking (bijvoorbeeld verzameling, verwerking en doorgifte) nemen we de wettelijke voorschriften in acht. In de volgende verklaring wordt uiteengezet welk soort gegevens wordt verzameld, op welke wijze deze gegevens worden gebruikt en doorgegeven, welke beveiligingsmaatregelen we ter bescherming van uw gegevens nemen en op welke wijze u informatie over de aan ons verstrekte gegevens ontvangt.

(4) Bij de registratie in verband met het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele aanvullende persoonsgegevens verzameld zoals naam, adres, contact‑ en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e‑mailadres. Indien u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot content en diensten die we slechts aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Gebruikers die zich hebben aangemeld, hebben bovendien de mogelijkheid de bij hun registratie verstrekte gegevens desgewenst te allen tijde zelf te wijzigen of te verwijderen. Vanzelfsprekend verstrekken we aan u daarnaast te allen tijde inlichtingen over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen. We rectificeren resp. verwijderen deze op uw verzoek ook graag voor zover hieraan geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan.

(5) Met het oog op een minimale gegevensverwerking worden slechts die gegevens opgevraagd die we nodig hebben om uw aanvragen te beantwoorden of bestellingen uit te voeren en af te handelen (bijvoorbeeld uw volledige (bedrijfs)naam benevens de personalia van de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en), uw e‑mailadres, een eventueel reeds bestaand klantnummer en uw leverings‑ en factuuradres). Bovendien dient u bij registratie een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen; hiermee bent u in staat eenvoudig in te loggen zonder opnieuw uw gegevens in te voeren. We slaan de door u ingevoerde gegevens op om een klantaccount aan te maken.

(6) Gegevens uit andere bronnen verwerken we indien u bij ons of bij onze verkooppartners of vertegenwoordigers reeds over een klantaccount beschikt. De gegevens in verband met uw aanvraag of uw bestelgegevens worden vervolgens toegevoegd aan uw klantaccount. Bij nieuwe en zakelijke klanten kan in de precontractuele fase bij onze kredietverzekeraars informatie over hun kredietwaardigheid worden ingewonnen en worden toegevoegd aan het klantaccount.

 

§ 11    Nieuwsbrief

(1) Als geregistreerde gebruiker van onze B2B-platformen kunt u zich inschrijven voor onze via e‑mail verzonden nieuwsbrief. In dat geval moeten we uw e‑mailadres registreren en opslaan. We gebruiken uw e‑mailadres uitsluitend om via e‑mail nieuwsbrieven te verzenden waarin u wordt geïnformeerd over actuele aanbiedingen. Abonnees kunnen tevens via e‑mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in de verspreidingswijze van de nieuwsbrief of technische zaken).

(2) Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e‑mailadres nodig. Om te controleren dat de aanmelding inderdaad gebeurt door de eigenaar van het e‑mailadres, passen we de ‘double opt-in’-procedure toe. Hierbij registreren we de inschrijving voor de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierin gevraagde antwoord. Meer gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

(3) Uw toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor verzending van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u de hiervoor benodigde link. Bovendien kunt u zich te allen tijde tevens direct op deze website afmelden door op onze internetsite op het veld ‘Nieuwsbrief afmelden’ te klikken of dienaangaande uw wens aan ons kenbaar te maken via de contactmogelijkheden zoals vermeld aan het einde van deze privacyverklaring. Uw gegevens worden in dat geval verwijderd.

 

§ 12    Cookies

(1) Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver op uw harde schijf worden geplaatst. Hierdoor ontvangen we automatisch bepaalde gegevens over uw computer en uw internetverbinding zoals IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem.

(2) Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s op te starten of virussen op een computer te zetten. Aan de hand van de in cookies opgeslagen informatie zijn we in staat de navigatie voor u te vereenvoudigen en onze website correct weer te geven.

(3) De op deze manier door ons verzamelde gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden of zonder uw toestemming gekoppeld aan persoonsgegevens.

(4) Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser in te stellen dat cookies worden geblokkeerd. U kunt dan in elk geval de belangrijkste pagina’s van deze site blijven bekijken. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website en de na uw registratie en aanmelding toegankelijke diensten op het extranet en de aangesloten handelsplatformen niet werken wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

(5) Cookies hebben verschillende functies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor bepaalde functies of diensten van onze internetsite, bijvoorbeeld wanneer het erom gaat aanvallen op de internetsite af te weren of u als aangemelde gebruiker van het extranet of van een van onze handelsplatformen te herkennen. Zonder de noodzakelijke cookies kunt u geen gebruik maken van de functies en diensten; in plaats van de gewenste functie krijgt u een foutmelding of mededeling. Een niet verleende of ingetrokken toestemming kunt u echter te allen tijde herstellen of hernieuwen door het blokkeren van cookies op te heffen en de internetsite opnieuw op te roepen of door uw browser te laten vernieuwen.

(6) Om de omgang met cookies op onze internetsite voor u te vereenvoudigen, hebben we de uitgebreide cookie-informatiebanner Cookiebot geïmplementeerd (we verwijzen naar onderstaande gebruiksinstructies). Cookiebot is een dienst van Cybot A/S, Havnegade 39, DK‑1058 Kopenhagen. De voor de functies van de internetsite en de aangeboden diensten noodzakelijke cookies zijn vooringesteld. Indien u ter bevestiging op de button ‘OK’ van de banner klikt, verleent u toestemming voor de vooringestelde cookies; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

(7) In de cookielijst van de dienst worden verder de functiegroepen en functies van de geïntegreerde cookies aan u uitgelegd en wordt de geldigheidsduur van de cookies (periode na afloop waarvan de cookies automatisch hun geldigheid verliezen) vermeld. U kunt de cookies afzonderlijk of ook per functiegroep uitschakelen. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de cookies ook functies vervullen die weliswaar niet absoluut noodzakelijk zijn, maar uw gewoonten en voorkeuren als gebruiker kunnen opslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een tweetalig land kiest voor een van beide aangeboden taalversies. Om uw normale gebruik te faciliteren, is Cookiebot zodanig vooringesteld dat u de groene vinkjes in de overzichtsbalk dient te verwijderen om uw toestemming dienaangaande te beperken. Indien u ons tevens de mogelijkheid van statistische analyse (analysecookies) en gepersonaliseerde advertenties (tracking en profilingcookies) biedt, kunnen we u op de gebruikelijke manier individueel informeren, aan reeds bekeken content herinneren en onze internetsite optimaliseren op basis van de anonieme analyse van uw gedrag als gebruiker op onze site, in het kader van onze dienstverlening en op onze platformen. We zijn elke gebruiker dankbaar die ons op deze manier helpt om onszelf continu te verbeteren.

(8) De door ons toegepaste cookies zijn:

§ 13 Veiligheidsinformatie

(1) We hebben een groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgegevens redelijkerwijs adequaat te beschermen.

(2) Onze databanken worden beschermd door middel van fysieke en technische alsmede procedurele maatregelen waardoor de toegang tot de gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring beperkt is tot speciaal geautoriseerde personen. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een softwarefirewall om de toegang vanaf andere, met het internet verbonden netwerken tegen te gaan. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben om specifieke taken uit te voeren, krijgen toegang tot persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn geschoold in veiligheids‑ en gegevensbeschermingsmaatregelen. Al onze medewerkers en alle bij de gegevensverwerking betrokken derden zijn verplicht zich te houden aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, afgekort: BDSG) en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

(3) Via onze internetsite verzamelde persoonsgegevens worden gecodeerd verzonden via https met gebruikmaking van de industriële standaardtechnologie ‘Secure Socket Layer’ (SSL).

(4) U wordt geacht uw wachtwoord voor de toegang tot onze internetsite nooit door te geven aan derden en regelmatig te wijzigen. Wanneer u onze site hebt verlaten, wordt u geacht te bevestigen dat u uitlogt en uw browser af te sluiten om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers zich toegang tot uw gebruikersaccount verschaffen.

(5) Bij communicatie via e‑mail kunnen we niet garanderen dat de gegevens volledig veilig zijn.

 

 

§ 14 Gebruik, doorgifte en verwijdering van persoonsgegevens

(1) De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens gebruiken we om uw aanvragen te behandelen, uw bestellingen af te handelen, uw kredietwaardigheid te beoordelen alsmede met het oog op het technische beheer van de website.

(2) Uw persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst af te handelen of indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.

(3) Verder sluiten we niet uit dat we geanonimiseerde gebruiksgegevens doorgeven ten behoeve van marktonderzoek. Identificatie van gebruikers is hierbij uitgesloten (zie boven).

(4) We wijzen erop dat we op last van de bevoegde autoriteit in concrete gevallen gerechtigd en verplicht zijn inlichtingen over de gegevens te verstrekken voor zover dit noodzakelijk is met het oog op:

 • de strafvervolging;

 • het afweren van gevaren door de politieautoriteiten van de deelstaten;

 • de uitoefening van de wettelijke taken van de binnenlandse veiligheidsdienst van de federale overheid en de deelstaten, van de federale inlichtingendienst of van de militaire inlichtingendienst; of

 • de handhaving van rechten van intellectuele eigendom.

(5) De gebruikersgegevens worden ten behoeve van de bezoeker van de website onmiddellijk na het verlaten van de site automatisch verwijderd. De geldigheidsduur van de cookies is in § 12 concreet beschreven. De gegevens in verband met een aanvraag worden na afhandeling van de aansluitende correspondentie verwijderd, echter uiterlijk zes maanden na het laatste door de gebruiker niet beantwoorde bericht. De gegevens in verband met een concrete offerte worden hetzij door de gebruiker zelf, hetzij op diens verzoek verwijderd, echter uiterlijk drie jaar na het uitbrengen van de offerte. Contractgegevens worden verwijderd na volledige afhandeling van de overeenkomst, in het bijzonder na afloop van de vrijwarings‑, garantie‑ of aansprakelijkheidstermijnen. Voor fabrikanten van bouwmaterialen die relevant zijn voor de veiligheid, kunnen deze termijnen tot tien jaar na levering van de materialen of oplevering van de contractuele prestatie duren. Vragen over het verwijderingsbeleid beantwoordt onze functionaris voor de gegevensbescherming.

 

 

§ 15    Uw privacyrechten

(1) U hebt recht op inzage (artikel 15 AVG), recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) alsmede recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG). Ten aanzien van het recht op inzage en het recht op het wissen van gegevens dienen aanvullend §§ 34 en 35 BDSG in acht te worden genomen. Daarnaast bestaat het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG en § 19 BDSG).

(2) U hebt te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen. Tevens hebt u recht op rectificatie, blokkering of – behoudens de voor de afhandeling van transacties voorgeschreven gegevensopslag – verwijdering van uw persoonsgegevens. Met alle vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming Thorsten Werbeck (thorsten.werbeck@novoferm.de) of de functionaris/verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de voor u verantwoordelijke vertegenwoordiger.

(3) Alvorens gegevens op enig moment te kunnen blokkeren, dienen deze voor controledoeleinden te worden opgenomen in een geblokkeerd bestand. U kunt tevens eisen dat de gegevens worden verwijderd, tenzij er een wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren we uw gegevens op uw verzoek.

(4) U kunt uw toestemming voor de toekomst wijzigen of intrekken door dit aan ons mee te delen. Intrekking is te allen tijde zonder formele vereisten en zonder opgaaf van redenen mogelijk. Hiertoe kunt u gebruikmaken van alle bovengenoemde adres‑ en contactgegevens van Novoferm (met inbegrip van commerciële partners en vertegenwoordigers). Bij contact wordt u verzocht toestemming te verlenen om uw gegevens door te zenden aan het voor u verantwoordelijke orgaan.

 

 

§ 16    Wijziging van onze privacybepalingen

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring in voorkomende gevallen aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de geldende wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de privacyverklaring te verwerken (bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten of functies). Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

 

 

§ 17    Recht van bezwaar

(1) Om redenen die met uw specifieke situatie verband houden, hebt u:

 • als gebruiker van de internetsite;

 • als gegadigde na contact te hebben opgenomen met ons of met onze verkooppartners of vertegenwoordigers;

 • als geregistreerde gebruiker van het extranet of een aangesloten handelsplatform; of

 • als klant van Novoferm;

op basis van artikel 6, eerste lid, onder f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens.

(2) Indien u bezwaar maakt, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt, tenzij wij of uw contractpartner dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

(3) Het bezwaar, waarvoor geen formele vereisten gelden, kan worden gericht aan ons adres zoals vermeld in Deel 1.

 

 

Novoferm privacybeleid internetdiensten

Register van de verwerkingsactiviteiten als bedoeld in artikel 30 AVG

 

1. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, met inbegrip van de privacyrechtelijke voorschriften van de Duitse Wet elektronische informatie‑ en telecommunicatiediensten (Telemediengesetz, afgekort: TMG):

Novoferm GmbH

Bevoegde rechter: kantongerecht Coesfeld, HRB 7771

Btw-nummer: DE811152143

Directeuren:

Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, voorzitter

Dipl.-Kfm. Thomas Hage

Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Isselburger Straße 31

46459 Rees

Telefoon:       +49 (0)2850-910 0

Fax:                +49 (0)2850-910 646

Internet:

www.novoferm.com  (Novoferm Group),

www.novoferm.de  (Novoferm Deutschland)

 

voor de gezamenlijke internetsites van het Novoferm-concern bestaande uit:

 

www.novoferm.com

Internationale uitingen ter informatie van klanten > Verwijzing naar de internetsites van de lokale verkooporganisaties in de desbetreffende landen

 

www.novoferm.de

Basissite van de Europese dochtermaatschappij Novoferm GmbH. Hier bevindt zich het als extranet aangeduide portaal voor meer productinformatie ten behoeve van geregistreerde gebruikers van de aangesproken handelspartners, bestaande uit architecten, verwerkers (ambachtslieden en commercieel georganiseerde ondernemers) en dealers. Als zuiver B2B-platform met een uitsluitend informatief karakter zijn slechts de stamgegevens van de geregistreerde gebruikers van het platform privacyrelevant voor zover het persoonsgegevens van ondernemers betreft als bedoeld in de AVG. Als diensten worden op de basissite verder een postcodegenerator en een garagedeurconfigurator ten behoeve van eindklanten (met inbegrip van consumenten) aangeboden, die verder geen gebruik kunnen maken van de overige diensten van de site, te weten de diensten van het aangesloten handelsplatform NOVOSALES of de diensten van de B2B SAP-webshop ten behoeve van de export. Alle privacyrelevante functies van de site en van de via de site aangeboden diensten worden in de privacyverklaring beschreven. Via de generator komt de gebruiker voor de ingevoerde postcode te weten welke Novoferm-verkooppartner verantwoordelijk is voor de verkoop aan eindklanten en via de configurator heeft de gebruiker de mogelijkheid de geselecteerde (optische en technische) configuratie van de garagedeur van zijn voorkeur door te zenden aan de (op basis van de ingevoerde postcode) lokaal voor hem verantwoordelijke Novoferm-verkooppartner om nadere informatie over het product of een concrete offerte aan hem te laten toesturen. De gebruiker bepaalt zelf het doel en de omvang van zijn aanvraag. De omvang van de toestemming voor doorgifte en gebruik van zijn stam‑ en dossiergegevens bepaalt de gebruiker eveneens zelf. De gebruiker dient uitdrukkelijk toestemming te verlenen (opt-in); aanvragen zonder toestemming worden niet doorgezonden aan de verkooppartner en niet voor verdere gegevensverwerking geregistreerd in het leadsysteem.

Het hieronder beschreven leadsysteem is de centrale privacyrelevante dienst van het Novoferm-concern. Via de systeemrelevante internetsite van het concern (informatie hierover vindt u daar) verzamelde aanvragen van de gebruikers (zogenaamde leads) worden in het systeem geregistreerd, opgeslagen, voor de verdere behandeling van het dossier (beantwoording van de aanvraag van de gebruiker) doorgezonden aan de aan de privacyverklaring van Novoferm gebonden verkooppartner en gecontroleerd op behoorlijke, deskundige en spoedige beantwoording. De correspondentie over het dossier inclusief de offerte aan de eindklant kan door geregistreerde Novoferm-verkooppartners conform het privacyrecht via het systeem worden afgehandeld via de offertefunctie van het handelsplatform NOVOSALES. Afgesloten leads worden door Novoferm GmbH als systeembeheerder verwijderd (dossier‑ en stamgegevens van de gebruikers). Vertegenwoordigers en verkooppartners van Novoferm of verkooppartners van de vertegenwoordigers in de desbetreffende landen worden uitsluitend toegelaten na kennisneming en acceptatie van de privacybepalingen van Novoferm GmbH en van de gebruiksvoorwaarden voor de systeemdiensten (vgl. de aanmeldingsroutine en de gebruiksvoorwaarden voor het leadsysteem). Bij overtreding van de privacybepalingen wordt de vertegenwoordiger of verkooppartner uitgesloten van verder gebruik van het systeem. De e‑mailgegevens van de concernfunctionaris voor de gegevensbescherming (momenteel: Thorsten Werbeck) staan op alle internetsites (ook van de desbetreffende diensten en systemen) en zijn te allen tijde met twee muisklikken eenvoudig te raadplegen via de overkoepelende hoofdlink ‘Privacyverklaring’ of de mededelingen over de toestemming van de gebruiker voor de verzameling van de gegevens (verwijzingslink naar de privacyverklaring). Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de gebruiker het recht heeft de door hem verleende toestemming in te trekken, zijn gegevens te laten rectificeren, blokkeren of verwijderen en te informeren welke gegevens van hem zijn opgeslagen. Het register van de verwerkingsactiviteiten staat eveneens op de internetsite als bijlage bij de privacyverklaring.

 

De juridisch opzichzelfstaande, privacy‑ en telecommunicatierechtelijk onder de verantwoordelijkheid van Novoferm Tormatic GmbH vallende, maar op dezelfde wettelijke basis, volgens dezelfde regels en op basis van dezelfde privacybepalingen beheerde internetsite www.tormatic.de/en, met inbegrip van het bijbehorende B2B-handelsplatform Tormaticsales en het aangesloten leadsysteem, waarvan de werking hierboven is beschreven, wordt geëxploiteerd door Novoferm GmbH als gegevensverwerker ten behoeve van de concernonderneming.

 

www.novofermalsal.com

www.novoferm.at

www.novoferm.dk

www.novoferm.cz

www.novoferm.gr

www.novofermindustrie.be

www.novoferm.it

www.novoferm.pl

www.novoferm.bg

Vertegenwoordigers in het kader van concernuitingen met leadsysteem:

 

Spanje

Adres: Poligono Industrial de Guarnizo, 39611 Guarnizo-Cantabria

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Javier Perez Sanchez

Geen bijzonderheden

 

Oostenrijk

Adres: Roter Hof 1/1,2000 Stockerau

Verantwoordelijke vertegenwoordiger:
Thomas Hage
Monther Khatib

Voor onze vertegenwoordiger in Oostenrijk beheren we naast het B2B-handelsplatform NOVOSALES tevens het handelsplatform NOVOSALES AUSTRIA. Van toepassing zijn dezelfde privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden als voor zakelijke gebruikers van het handelsplatform Novosales

 

Denemarken

Adres: Fynsgade 1, 6520 Toftlund

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Anders Majland

Geen bijzonderheden

 

Tsjechië

Adres: Petrovice u Karvine 570, 73572 Petrovice u Karvine

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Pavel Nekola

Geen bijzonderheden

 

Griekenland

Adres: 19 Asklipiou str, 14572 Kryoneri, Athene

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Michalis Manousopoulos

Geen bijzonderheden

 

België (industrie)

Adres: Boomsesteenweg 75, 2630 Aartselaar

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Patrick Veiro

Geen bijzonderheden

 

Italië

Adres: Via A.Volta 1, 35012 Camposampiero Verantwoordelijke vertegenwoordiger: dr. Mario Francescato

Geen bijzonderheden

 

Polen

Adres: Ul.Sowia 13 F, 62-080 Tarnowo Podgome Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Tomasz Chmielewski

Geen bijzonderheden

 

Bulgarije

Adres: Quarter ‘Hadji Dimitar’ Vitinia 2 J Street 2 floor Office Novoferm, 1517 Sofia

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Ruslan Neychev

Geen bijzonderheden

 

 

www.novoferm.fr

www.novoferm.ch

www.novoferm-romania.ro

www.novoferm.be

www.novoferm.nl

Vertegenwoordigers in het kader van concernuitingen zonder leadsysteem:

 

Frankrijk

Adres: Z.i. les Redoux, 44270 Machecoul Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Michel Akoum

Geen bijzonderheden

 

Zwitserland

Adres: Höchmatt 3, 4616 Kappel (SO)

Verantwoordelijke vertegenwoordiger:
Daniel Scheidegger
Monther Khatib

Onze vertegenwoordiger in Zwitserland heeft op basis van een toetsing aan de nationale wetgeving gecontroleerd en bevestigd dat onze privacyverklaring op basis van de AVG in overeenstemming is met Zwitsers recht.

 

Roemenië

Adres: Soseaua Gherase 66-70, 23397 Boekarest

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Mircea Bosincian

Geen bijzonderheden

 

België (eindklanten)

Adres: Mechelseweg 87, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Vertegenwoordiger: Willy Feryn

Geen bijzonderheden

 

Nederland

Adres: Industrieweg 4, 6040 KB Roermond

Verantwoordelijke vertegenwoordiger:
Franz-Wilhelm Rieder
Eric te Riele

Geen bijzonderheden

 

 

 

 

De vertegenwoordigers in Groot-Brittannië (www.novoferm.co.uk) en in Hongarije (www.novoferm.hu) presenteren zich onafhankelijk van de concernuitingen met zelf ontwikkelde, gehoste en geëxploiteerde internetsites, waarvoor ze privacy‑ en telecommunicatierechtelijk zelf verantwoordelijk zijn.

Onze privacyverklaring en ons register van de verwerkingsactiviteiten zijn niet van toepassing op deze sites.

 

2. Als concernfunctionaris als bedoeld in artikel 37, tweede lid AVG voor de volgende ondernemingen:

 • Novoferm GmbH, Isselburger Str. 31, 46459 Rees

 • Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg

 • Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH, Industriestr. 12, 74336 Brackenheim

 • Novoferm tormatic GmbH, Eisenhüttenweg 6, 44145 Dortmund

 • TST Tor System Technik GmbH, Willi-Bleicher-Str. 7, 52353 Düren

  is aangewezen:

 

De heer Thorsten Werbeck

Isselburger Str. 31, 46459 Rees

Email: thorsten.werbeck@novoferm.de

 

3. De gebruikersgegevens in verband met diensten van de website worden uitsluitend voor de duur van het gebruik opgeslagen, verwerkt en uiterlijk na beëindiging van de sessie verwijderd. Gebruikersgegevens die in het kader van een aanvraag vrijwillig worden verstrekt, worden uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag en in het kader van de verleende toestemming verwerkt, opgeslagen, voor de behandeling van de aanvraag doorgegeven aan de in de kennisgeving vermelde verkooppartner en na behandeling van de aanvraag verwijderd. Stamgegevens in verband met de registratie worden voor de duur van de gebruiksovereenkomst opgeslagen en op basis van de overeengekomen gebruiksvoorwaarden verzameld, opgeslagen en verwijderd. Er wordt verwezen naar het privacybeleid betreffende de omgang met contract‑/dossiergegevens in het kader van de operationele gang van zaken.

 

4. Betrokkenen zijn:

 

 • om te beginnen alle gebruikers van onze internetsites behorend tot de beschreven concernuitingen;

 • vervolgens gegadigden voor onze producten en aangeboden diensten;

 • vervolgens gegadigden die een aanvraag hebben ingediend en wier stamgegevens voor contactdoeleinden worden verzameld, voor de behandeling van de aanvraag worden doorgegeven aan de lokaal verantwoordelijke vertegenwoordigers of verkooppartners (zie boven) en ter controle van de behandeling van de aanvraag worden opgeslagen in het leadsysteem;

 • vervolgens de potentiële en daadwerkelijke klanten wier gegevens door geregistreerde gebruikers (vertegenwoordigers en verkooppartners) in de offertefunctie van onze onlineshop worden verwerkt voor de behandeling van hun aanvragen, voor offerteaanvragen of voor de verdere afhandeling van overeenkomsten (nabestellingen, garantieverzoeken enz.). Transacties worden voor de duur van zes (6) jaar opgeslagen ten behoeve van de vertegenwoordiger of verkooppartner. Als verkooppartner van de klant zijn zij buiten onze invloedssfeer (leadsysteem, handelsplatformen) zelf verantwoordelijk voor de privacy.

 

5. Aard van de verwerkte gegevens:

 

 • om te beginnen de in de privacyverklaring concreet vermelde geanonimiseerde gebruikersgegevens voor statistische doeleinden en met het oog op een optimale gebruiksvriendelijkheid van onze internetsites;

 • bij contact door de gebruiker: de in het desbetreffende invoerscherm ingevulde stamgegevens die zijn afgestemd op het desbetreffende doel van de aanvraag van de gebruiker en die naast de voor de behandeling van de aanvraag absoluut noodzakelijke, met een sterretje (*) gemarkeerde contactgegevens (adresgegevens) aanvullende vrijwillige gegevensvelden voor gemakkelijker of rechtstreeks contact (telefoongegevens) en velden voor vrije tekst (beperkte tekstberichten) bevatten. Naast instructies voor de verwerking van zijn gegevens of de beperking van zijn toestemming kan de gebruiker tevens dossiergegevens over de inhoud van zijn aanvraag verzenden.

 • Bij gebruik van de postcodezoeker hoeft slechts tijdelijk een willekeurige postcode te worden ingevoerd zonder dat er een relatie wordt gelegd met de persoon van de gebruiker.

 • Bij gebruik van de configurator wordt het record van de gebruiker slechts op diens uitdrukkelijk verzoek opgeslagen en met zijn uitdrukkelijke toestemming (opt-in) doorgezonden aan de lokaal voor hem verantwoordelijke verkooppartner. Hiertoe dient de gebruiker eveneens de stamgegevens in verband met een contactaanvraag in te voeren zodat zijn aanvraag met betrekking tot zijn configuratie kan worden behandeld. Met zijn stamgegevens worden de technische en optische gegevens van zijn configuratie verzameld en opgeslagen.

 • Bij registratie en sluiting van een gebruiksovereenkomst worden alle voor de behandeling van de overeenkomst en een betrouwbare identificatie van de verkooppartner noodzakelijke stamgegevens verzameld. Voor het gebruik van de B2B-platformen (extranet, handelsplatformen, onlineshop, leadsysteem) zijn verder stamgegevens van de gebruiker ter verificatie van zijn hoedanigheid van ondernemer als bedoeld in § 13 BGB en de stamgegevens van vertegenwoordigingsbevoegde personen noodzakelijk. Voor het gebruik van de offertefunctie van de handelsplatformen en het gebruik van de functies van het leadsysteem worden verder gegevens over de verantwoordelijke personen als bedoeld in de privacywetgeving (toegangscontrole) verzameld (bijvoorbeeld gepersonaliseerde e‑mailadressen en veilige wachtwoorden).

 • Bij behandeling van de leads worden in voorkomende gevallen individuele, voor de behandeling van de desbetreffende aanvraag noodzakelijke aanvullende dossiergegevens verzameld en met de gegevens in verband met de aanvraag samengevoegd en verwerkt. Hierbij kan het gaan om vragen over de geschiktheid van het gekozen Novoferm-product of over de concrete situatie met betrekking tot de montage (bijvoorbeeld van de garagedeur) op het erf of in het pand van de gebruiker.

 

6. Mogelijke ontvangers van de gegevens:

 

 • de in de informatie over de toestemming vermelde partners aan wie de gegevens worden doorgegeven (vertegenwoordigers of verkooppartners van Novoferm GmbH, bijvoorbeeld Novoferm Vertriebs GmbH voor de B2B-markt in de Bondsrepubliek Duitsland of de lokaal verantwoordelijke verkooppartners of voor aanvragen uit het Europese buitenland de desbetreffende vertegenwoordiger in het land waaraan de aanvraag van de gebruiker is gericht);

 • eigen medewerkers die – in het bijzonder ten aanzien van hun activiteiten als systeembeheerder en gegevensverwerker – in het kader van de privacymaatregelen en de privacyverklaring van Novoferm verplicht zijn tot geheimhouding;

 • onze contractueel tot geheimhouding verplichte en eveneens aan het Europese gegevensbeschermingsniveau onderworpen gegevensverwerkers (hostingdienstverleners en serviceproviders) zoals beschreven in de privacyverklaring.

 

7. Gegevensverwerking buiten het directe toepassingsgebied van de AVG vindt slechts voor de gebruikers uit Zwitserland plaats op basis van de Zwitserse privacywetgeving. Ook voor onze gebruikers uit Zwitserland garanderen we verder dat in elk geval wordt voldaan aan het Europese gegevensbeschermingsniveau.

 

8. Verwijdering van niet op het dossier betrekking hebbende gebruikersgegevens geschiedt uiterlijk onmiddellijk na beëindiging van het gebruik. Verwijdering van aanvraaggegevens geschiedt na afsluiting van de behandeling van de aanvraag, tenzij de gegevens op grond van een aansluitende transactie duurzaam opgeslagen blijven en pas op basis van het verwijderingsbeleid voor contractgegevens worden verwijderd (zie boven).

 

9. Beveiligingsniveau en beveiligingsmaatregelen (artikel 32 AVG)

 

Het beveiligingsniveau voor adresgegevens, zoals deze gewoonlijk in openbare registers worden bijgehouden, beschouwen we als relatief laag. Individuele contactgegevens, maar in het bijzonder dossiergegevens over concrete montageaanvragen beschouwen we als kritiek omdat in het ergste geval bij onbevoegde toegang tot de gegevens met een crimineel oogmerk in combinatie met de adresgegevens conclusies kunnen worden getrokken over de eventueel tijdelijk verminderde veiligheid van het pand tijdens de werkzaamheden aan deuren, poorten en overig sluitwerk van de gebruiker. Het risico van verlies van gegevens zou daarentegen niet problematisch hoeven te zijn; ook concrete aanvragen van de gebruiker kunnen met de functies van de diensten zonder problemen en met weinig tot overzienbare kosten voor de gebruiker worden hersteld (gereproduceerd).

 

Aanvragen met concrete gebruikersgegevens via de contactformulieren of de configurator worden al in de precontractuele fase bij verzending gecodeerd (SSL-technologie).

 

Onze systeembeheerders garanderen dat de verzonden gegevens uitsluitend worden gekoppeld aan de concrete lead en daarmee aan de concrete aanvraag van de gebruiker. De systeemfuncties van het leadsysteem waarborgen dat het record van de gebruiker uitsluitend kan worden gelezen en bewerkt door de lokaal voor hem verantwoordelijke vertegenwoordiger en diens verkooppartner (bijvoorbeeld aanvraag van een gebruiker uit Duitsland > toegankelijk voor Novoferm Vertriebs GmbH, aanvraag van een gebruiker uit Neurenberg > aanvullend toegankelijk voor de in Neurenberg actieve verkooppartner die de offerte voor de levering van de garagedeur of voor de montage van de branddeur uitbrengt).

 

Alle toegangen tot de systemen zijn dienovereenkomstig gepersonaliseerd en beveiligd door middel van wachtwoorden en worden alleen gebruikt door personen die contractueel verplicht zijn de privacybepalingen van Novoferm GmbH na te leven en het Europese (aanvullend Zwitserse, zie boven) gegevensbeschermingsniveau binnen de eigen werkorganisatie te realiseren.

 

De beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen worden gewaarborgd door fysieke en technische beveiligingsmaatregelen (firewall, beveiligde servers in rekencentra, back-upsystemen enz. die voldoen aan de nieuwste stand der techniek) zoals beschreven in het algemene privacybeleid.

 

Herstel van de systeemgegevens door middel van back-ups wordt gewaarborgd zoals beschreven in het algemene herstelbeleid.

 

Controle, beoordeling en evaluatie van de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen worden gewaarborgd door het personeelsbeleid van onze concernfunctionaris voor de gegevensbescherming.

 

Isselburg, mei 2018

Thorsten Werbeck