Oplevering

:

Nadat alle deuren conform afspraak zijn geleverd en conform opleveringsformulier zijn afgetekend, worden de werken opgeleverd. Vanaf dit moment gaat de overeengekomen garantieperiode van start.

Indien gewenst kan de eindgebruiker de levensduur verlengen en werking van de deuren optimaliseren door het afsluiten van een onderhoudscontract.

:

: